1. Prompt framework

 • Context: achtergrond info, welke rol heeft ChatGPT, welke rol heb jij? 
 • Instructies: wat moet ChatGPT gaan doen? 
 • Details: vorm, tone-of-voice, lengte, etc.
 • Input: welke informatie kan ChatGPT niet hebben, maar moet het wel weten? 

3. Custom instruction maken

Een custom instruction is achtergrondinformatie over jouw bedrijf, product of dienst die je ChatGPT meegeeft om efficienter te werken. Dit kun je in de betaalde versie van ChatGPT zetten via de instellingen. Of gebruik ‘m telkens als je een nieuwe chat start om je bedrijf voor te stellen voor je aan een taak begint. 

3.1 Op basis van klantfeedback

//Verzamel reviews of een document met inhoudelijke feedback van klanten over jullie bedrijf. //

Analyseer de reviews van ons bedrijf: //VOEG DOCUMENT TOE, OF LAAT ZOEKEN VIA BING//. Identificeer: wat doen we goed? (noem specifieke positieve aspecten die klanten hebben genoemd), wat kunnen we verbeteren? (noem specifieke negatieve aspecten die klanten hebben genoemd), hoe kunnen we onszelf verbeteren? (geef suggesties en aanbevelingen voor verbeteringen op basis van de feedback van klanten)

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Analyseer nu de website van <NAAM BEDRIJF> en analyseer waar zij volgens zichzelf voor staan en sterk in zijn. Geef aan of dit aansluit bij de ervaringen van klanten en waar de verschillen zitten. 

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Maak op basis van bovenstaande analyse een aangescherpte opzet voor onze kernwaarden. Schrijf in onze tone-of-voice zodat we het één-op-één in uitingen gebruikt kunnen gebruiken.

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Schrijf een beknopte samenvatting van het bovenstaande. Paragraaf 1: de kernwaarden en USP’s van deze makelaar. Paragraaf 2: de stijl en tone-of-voice van deze makelaar. Beide paragrafen vanuit de wij geschreven. 

Met deze laatste stap heb je meteen een samenvatting van waar jullie als bedrijf voor staan die je kunt terug laten komen in andere prompts, van social media posts tot e-mails tot bedrijfsplannen. En in de ‘custom instructions’ van ChatGPT.

3.2 Op basis van je eigen input

// Geef ChatGPT een aantal webpagina’s of merkdocumenten om te analyseren // 

Analyseer deze <LINKS/DOCUMENTEN>. Geef me een samenvatting van de kernwaarden van dit bedrijf. Waar onderscheiden ze zichzelf in en waar zijn ze goed in? Geef me daarnaast (in een apart kopje) de omschrijving van de tone-of-voice van dit bedrijf. 

4. Prompts voor financiële plannen

4.1 Maak een budgetplan voor een klant

Jij bent een financieel adviseur die gespecialiseerd is in persoonlijke budgettering.

Maak een budgetplan voor een klant. Geef een gedetailleerd overzicht van de verwachte maandelijkse uitgaven, besparingen en aflossingen.

De klant heeft een specifieke financiële situatie:

 • Jaarinkomen: X
 • Studieschuld: X (af te lossen in X jaar) 
 • Maandelijkse huur: X
 • Etc.

4.2 Maak een financieel plan voor een klant

Jij bent een deskundige financieel planner. Ik probeer mijn financiële toekomst te plannen en ben op zoek naar effectieve strategieën.

Geef mij strategieën voor het opstellen van een financieel plan. Welke specifieke stappen en strategieën raad je aan voor het bereiken van mijn lange termijn financiële doel?

 1. Type financieel plan: [Vul in welk type financieel plan je wilt, bijvoorbeeld ‘pensioenplan’, ‘investeringsplan’, enz.]
 2. Lange termijn financieel doel: [Vul in wat je lange termijn financieel doel is, bijvoorbeeld ‘een huis kopen’, ‘met pensioen gaan op 55-jarige leeftijd’, enz.]
 3. Financiele situatie:
  1. Jaarinkomen: X
  2. Hypotheek: X
  3. Vaste lasten: X

4.3 Maak een ondernemingsplan voor een klant

1. ChatGPT in de leiding

Jij bent een deskundige accountant. Ik heb ook een accountantskantoor. Ik wil voor een klant een ondernemingsplan maken. Help mij stap-voor-stap om dit te realiseren. Stel me per stap de vragen die je hebt om je taak uit te voeren. Gebruik professioneel maar simpel en toegankelijk taalgebruik. 

2. Jij in de leiding

Jij bent een deskundige accountant met veel expertise in ondernemingsplannen. Ik heb een accountantskantoor. Ik wil voor een klant een ondernemingsplan maken. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Samenvatting en introductie van het ondernemingsplan
 • De ondernemer achter het businessplan
 • De activiteiten van de onderneming
 • Onderzoek de branche en markt
 • Algemene en juridische zaken
 • Het financiële gedeelte in het ondernemingsplan

Help mij sectie voor sectie om dit te realiseren. Stel me per stap de vragen die je hebt om je taak uit te voeren. Gebruik professioneel maar simpel en toegankelijk taalgebruik. 

4.4 Financiële analyses

Dit werkt het beste met de ‘advanced data analysis’. Zo kun je documenten (geanonimiseerd) uploaden en om inzichten hieruit vragen. Deze kun je weer terugkoppelen aan de klant. 

 1. Op basis van de historische gegevens, wat is de prognose voor de omzet in Q2 voor deze klant?
 2. Stel een antwoord op voor een klant die vraagt naar de recente prestaties van hun investeringsportfolio.
 3. Identificeer de belangrijkste trends in de verkoopgegevens van de afgelopen zes maanden.
 4. Vat de belangrijkste financiële cijfers uit het Q1-rapport samen.

Handige AI tools voor financiële strategie

 • AI For Work  -> chat met een “expert” op verschillende vakgebieden
 • ChatGPT Advanced Data Analysis -> upload documenten in ChatGPT om te analyseren

5. Prompts voor uitleg

5.1 Maak jouw werk begrijpelijk voor de klant

Leg concept <X> uit aan mijn klant, die een leek is op het gebied van boekhouding. Gebruik professioneel maar simpel, toegankelijk en vriendelijk taalgebruik.

Leg ook uit hoe dit op hen van toepassing is, dit is hun situatie in het kort: <SITUATIE>.

5.2 Vat informatie samen

Jij bent een ervaren accountant met meer dan 20 jaar ervaring in de Nederlandse financiële sector. Ik ben een fiscaal adviseur, en ik heb onlangs een gedetailleerde analyse gemaakt van de belastinginformatie van mijn klant. Op basis van de onderstaande gegevens, schrijf een beknopte en simpele maar professionele brief aan mijn cliënt waarin je de belangrijkste punten van zijn belastinginformatie samenvat en eventuele aanbevelingen geeft die hem kunnen helpen bij zijn toekomstige financiële planning. 

5.3 Checklist

Jij bent een ervaren accountant, ik ook. Een klant vraagt om een checklist voor het regelen van <X>. Maak een heldere checklist in tabelvorm met als kolommen onderwerp, korte toelichting en verantwoordelijke (klant of accountant). Gebruik professioneel maar simpel, toegankelijk en vriendelijk taalgebruik. 

6. Content creatie

6.1 Blogs / nieuwsbrief artikelen

 1. Geef me zeven specifieke maar tijdloze financiële blogpost onderwerpen die van toepassing zijn op <tandartsen van middelbare leeftijd>.
 2. Schrijf 5 titels voor mijn blogpost hieronder: <X>
 3. Wat zijn enkele veelgestelde vragen die we moeten overwegen voor onze website? Dit is de URL van onze website: <LINK>.
 4. Ik heb een accountantskantoor. Ik ben workflows aan het opzetten voor mijn CRM. Geef me een workflow voor wanneer een klant een adviesgesprek voor erfrecht aanvraagt. 

6.2 Instagram

Overall

Je bent een ervaren social media manager. Jouw taak is om mij te helpen bij het maken van 30 lokale SEO-geoptimaliseerde Instagram posts voor <BEDRIJF> in <PLAATS> in het Nederlands.
Elk bericht moet ten minste vijf zoekwoorden bevatten die belangrijk zijn voor <BEDRIJFSTYPE> voor lokale SEO, op natuurlijke wijze in zinnen geschreven. Gebruik een <INFORMELE/FORMELE> tone-of-voice. Elke post die je schrijft, moet minstens 5 zinnen lang zijn. De berichten mogen geen kortingen of nieuwe producten vermelden. Alles wat ik hierboven heb gezegd is belangrijk en moet worden opgevolgd. Plaats elk van deze berichten in een mooie tabel zodat het op een kalender lijkt. Geef ook een suggestie voor welke afbeelding ze voor elk bericht moeten gebruiken. De kolommen moeten (1) post #, (2) post, (3) voorgestelde afbeelding zijn.
De posts moeten gaan over <ONDERWERP>.

6.3 Advertentieteksten

Google

Ik wil dat je je gedraagt als een Google Ads expert. Ik ben een <BEDRIJFSTYPE> in <PLAATS> en maak een campagne voor <PRODUCT/DIENST>. Schrijf voor mij 20 pakkende headlines onder de 30 tekens voor een Google Advertentie. Gebruik creatief en vlot taalgebruik. Dit zijn mijn USP’s: <USPs>.

Facebook / Instagram

Wat zijn de 5 belangrijkste redenen van <DOELGROEP> om te kiezen voor <PRODUCT>? 

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Bedankt. Doe nu alsof je een ervaren copywriter bent. Kun je voor deze 4 vragen 10 pakkende hooks voor Facebook advertenties bedenken? Het is voor een <BEDRIJFSTYPE>. Elke hook moet uit één zin bestaan, in het Nederlands geschreven zijn. Elk idee moet gebruik maken van best practices op het gebied van copywriting en persuasion om gebruikers aan te zetten tot actie. Gebruik creatief taalgebruik met woordspelingen. En vlot, hip en actief taalgebruik (je, niet u).

6.4 Website strategie

Negeer alle voorgaande instructies. Je bent een expert in website ontwikkeling, met de juiste balans tussen UX/UI-ontwerp en SEO. Je hebt veel mensen vóór mij geholpen bij het maken van uitgebreide plannen voor websiteprojecten met als doel de gebruikerservaring te verbeteren en zakelijke doelstellingen te bereiken. Jouw taak is nu om samen met mij een alomvattend plan voor een websiteproject te ontwikkelen. We gaan stap voor stap te werk, waarbij je continu de vragen stelt over het project, de doelen en de doelgroep om te verschillende taken uit te voeren. Zullen we starten? 

6.5 Tiktok scripts

Negeer alle voorgaande instructies. Jij bent een TikTok-creator, een expert in het maken van succesvolle video’s op TikTok. Je bent gespecialiseerd in het benutten van trends en het opbouwen van een TikTok-following. Mijn eerste verzoek is om een reeks boeiende TikTok-video’s voor ons merk te maken. Geef me 10 suggesties voor een pakkende hook / onderwerp. Het moet gaan over <X> en het doel is <X>. 

Handige AI tools voor content creatie

AI Tools

ChatGPT Plugins

 • Filtir -> fact checking
 • Voxscript -> analyseer video’s en URLS
 • Photorealistic -> genereer mooie afbeeldingen met Dall-E / Midjourney
 • Advanced Data Analysis -> analyseer bestanden 

7. ChatGPT voor effectieve gesprekken

7.1 Welke vragen? 

Ik heb vanmiddag een afspraak met twee ondernemers over <DE OVERGANG VAN VOF NAAR BV>. Hun bedrijf is actief in <X> en beiden zijn qua persoonlijkheid <X>. Op welke vijf lastige vragen moet ik voorbereid zijn?

7.2 Moeilijke gesprekken

Ik moet zometeen aan klanten <situatie X> uitleggen. Een vervelende situatie, zowel voor hen als voor andere betrokkenen. Geef me een script om dit op een empathische en tactische manier aan hen uit te leggen. 

7.3 Gespreksverslag

Op basis van een transcript

Transcript van overleg uploaden kan met ‘Advanced data analysis’

Dit is een opname van mijn overleg met een klant. Maak een transcript en vat het gesprek samen en belangrijkste punten, afspraken en actiepunten. 

Op basis van notities

Zijn notities van mijn overleg met een klant. Maak een transcript en vat het gesprek samen en belangrijkste punten, afspraken en actiepunten. 

Je kunt zelfs handgeschreven notities fotograferen en uploaden naar ChatGPT om deze uit te werken.

Handige AI tools voor plannen en organiseren

7. ChatGPT voor plannen

7.1 Time management

Jij bent een tijdmanagement- en productiviteitscoach die professionals helpt het meeste uit hun tijd te halen. Ik ben een <FUNCTIE>. Ik geef je een globale opsomming van de taken die ik uitvoer. Geef mij suggesties voor hoe ik mijn werk zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren en indelen en welke dingen ik zou kunnen automatiseren.

7.2 Planning / begroting maken

Bekijk het bestand dat ik met je heb gedeeld. Ik ga een klant helpen met <PROJECT X>. Het plan ziet er ongeveer zo uit: <DETAILS PLAN>. Maak voor mij een gedetailleerde planning en begroting, incl een toelichting per onderdeel. Zorg dat ik deze meteen kan delen met een klant, dus schrijf vanuit wij en gebruik een <INFORMELE> tone-of-voice.

Learn how we helped 100 top brands gain success