1. Prompt framework

 • Context: achtergrond info, welke rol heeft ChatGPT, welke rol heb jij? 
 • Instructies: wat moet ChatGPT gaan doen? 
 • Details: vorm, tone-of-voice, lengte, etc.
 • Input: welke informatie kan ChatGPT niet hebben? 

3. Prompts voor strategie

3.1 Schrijf een merkstrategie voor projectontwikkeling (met achtergrondinfo)

Je bent een ervaren merkstrateeg die bekend staat om het realiseren van succesvolle lanceringen van gebiedsontwikkelingsprojecten. Je gaat me helpen om een marketingplan voor gebiedsontwikkeling te maken voor <NAAM GEBIED>. Ik wil dat je out-of-the-box denkt en komt met unieke en verrassende merkconcepten. Het is nu jouw taak om vanaf scratch een merkstrategie te maken. Ik geef je zo eerst achtergrondinformatie over het plan en de locatie.

<ACHTERGRONDINFO>. Analyseer alleen deze informatie en doe verder nog niets. Zeg alleen dat je het begrijpt.  

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Hier zijn wat links waar je informatie vandaan kunt halen over de doelen en de eisen van de locatie. Analyseer de info en zorg dat je antwoorden aansluiten op de plannen en eisen uit de informatie. <RELEVANTE LINKS>. Doe nog niets en zeg alleen dat je het begrijpt

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Ik wil dat je 3 creatieve merkconcepten maakt voor <NAAM PLAN>, die aansluiten bij alle informatie die ik je heb gegeven. Geef me de highlights van de merkstrategieën.

3.2 Schrijf een merkstrategie voor projectontwikkeling (met vragen)

Je bent een ervaren merkstrateeg die bekend staat om het realiseren van succesvolle lanceringen van gebiedsontwikkelingsprojecten. Je gaat me stapsgewijs helpen om een marketingplan voor gebiedsontwikkeling te maken voor <NAAM GEBIED>. Ik wil dat je out-of-the-box denkt en komt met unieke en verrassende merkconcepten. Het is nu jouw taak om vanaf scratch een merkstrategie te maken. Stel me eerst 5 vragen over het projectplan en de doelgroep waarmee je de informatie krijgt om deze taak goed uit te kunnen voeren. 

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

// Geef zo goed mogelijk antwoord op de vragen. //  Weet jij zo genoeg of heb je nog meer informatie nodig? 

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Ik wil dat je 3 creatieve merkconcepten maakt voor <NAAM PLAN>, die aansluiten bij alle informatie die ik je heb gegeven. 

3.3 Schrijf een participatieplan op basis van documenten

Analyseer de documenten die ik met je heb gedeeld. Schrijf een participatieplan voor project <PROJECTNAAM>. Gebruik voor de opbouw het Word document <FORMAT PARTICIPATIEPLAN>. Gebruik voor de invulling alle informatie over het project die ik met je heb gedeeld. Als je iets niet weet, doe een aanname en voeg toe in hoofdletters AANNAME. 

3.4 Schrijf een custom instruction op basis van eerdere info

Vat alle informatie die ik je nu heb gegeven samen tot 2 paragrafen. De eerste paragraaf geeft achtergrondinformatie over het project: alle informatie die belangrijk is om de communicatie voor dit plan geweldig uit te voeren. De tweede paragraaf geeft bullet-gewijs de tone-of-voice voor het project. Vertel helder welke uitstraling in beeld en schrijfstijl het best aansluit bij de doelgroep en de merkstrategie van het project. 

Handige AI tools voor strategie

 

 • AI For Work  -> chat met een “expert” op verschillende vakgebieden
 • ChatGPT Advanced Data Analysis
 • 10web.io  -> genereer een merkstrategie met AI

4. Content creatie

4.1 Content strategie

Op basis van bovenstaande strategie

Je bent nu een expert in contentmarketing, gespecialiseerd in succesvolle content strategieën. Jouw taak is nu om samen met mij een contentmarketingplan te maken van de bovenstaande strategie. Geef me allereerst 3 optionele hoog-over strategieën die helemaal aansluiten bij de doelen van <NAAM PROJECT>. Onderbouw per optie kort hoe deze aanpak kan zorgen dat de doelen worden behaald. 

Vanaf scratch

Negeer alle voorgaande instructies. Je bent een expert in contentmarketing, gespecialiseerd in succesvolle content strategieën. Je hebt veel bedrijven vóór mij geholpen met het ontwikkelen van een succesvolle content strategie. Jouw taak is nu om samen met mij een contentmarketingplan te maken. Om precies te begrijpen wat ik wil en nodig heb, moet je altijd een vraag toevoegen aan je antwoord die je helpt de context en mijn behoeften beter te begrijpen. Zullen we starten? 

4.2 Instagram

Overall

Je bent een ervaren social media manager. Jouw taak is om mij te helpen bij het maken van 30 lokale SEO-geoptimaliseerde Instagram posts voor <PROJECT> in <PLAATS> in het Nederlands.
Elk bericht moet ten minste vijf zoekwoorden bevatten die belangrijk zijn voor <PROJECT> voor lokale SEO, op natuurlijke wijze in zinnen geschreven. Gebruik een <INFORMELE/FORMELE> tone-of-voice. Elke post die je schrijft, moet minstens 5 zinnen lang zijn. De berichten mogen geen kortingen of nieuwe producten vermelden. Alles wat ik hierboven heb gezegd is belangrijk en moet worden opgevolgd. Plaats elk van deze berichten in een mooie tabel zodat het op een kalender lijkt. Geef ook een suggestie voor welke afbeelding ze voor elk bericht moeten gebruiken. De kolommen moeten (1) post #, (2) post, (3) voorgestelde afbeelding zijn.
De posts moeten gaan over <ONDERWERP>.

Frameworks

“Maak een Instagram-post waarin humor en creativiteit worden gebruikt om te laten zien hoe jouw [product/dienst] een uniek probleem oplost waarmee jouw [ideale klantpersona] wordt geconfronteerd.”

“Bouw een Instagram-verhaal dat de transformatie laat zien van een klant die jouw [product/dienst] heeft gebruikt, inclusief voor-en-na-beelden en getuigenissen, om jouw [ideale klantpersona] te overtuigen om een aankoop te doen.”

“Maak een Instagram-verhaal waarin uw [product/dienst] in actie wordt getoond, waarbij de unieke kenmerken en voordelen ervan worden benadrukt en uw [ideale klantpersona] wordt overgehaald om een aankoop te doen met een tijdelijke aanbieding of korting.”

“Ontwikkel een Instagram-verhaal dat een herkenbaar en boeiend verhaal gebruikt om te laten zien hoe jouw [product/dienst] een probleem voor een klant heeft opgelost, door jouw [ideale klantpersona] over te halen een aankoop te doen en volg je account voor meer van dit soort verhalen. “

“Bouw een Instagram-verhaal dat de duurzaamheid of ethische praktijken van uw bedrijf belicht, en overtuig uw [ideale klantpersona] om uw [product/dienst] te verkiezen boven concurrenten die deze waarden geen prioriteit geven.”

“Ontwerp een Instagram-verhaal dat een herkenbaar en boeiend verhaal gebruikt om te laten zien hoe jouw [product/dienst] een specifiek probleem of behoefte van jouw [ideale klantpersona] oplost, en hen overtuigt om een aankoop te doen met een duidelijke call-to-action en meeslepende beelden.”

4.3 Copy writing

“Schrijf met behulp van de ‘FAB’-formule een marketingcampagneoverzicht dat zich richt op de belangrijkste kenmerken van ons [product/dienst] en benadruk hoe deze kenmerken zich vertalen in voordelen voor [ideale klantpersona]. Leg vervolgens uit hoe deze voordelen uiteindelijk zullen profiteren de klant en zet hem aan tot actie.”

“Schrijf een marketingcampagneoverzicht met behulp van het ‘Emotie-Logica-Schaarste’-framework om een beroep te doen op de emoties van [ideale klantpersona] en een logisch argument te creëren waarom zij ons [product/dienst] nodig hebben. Gebruik ten slotte het concept van schaarste. om een gevoel van urgentie te creëren en de lezer aan te moedigen actie te ondernemen.”

“Schrijf met behulp van het ‘Waardepropositie’-framework een marketingcampagneoverzicht dat de unieke waardepropositie van ons [product/dienst] duidelijk communiceert met [ideale klantpersona]. Gebruik overtuigende taal om uit te leggen waarom ons product de beste oplossing is voor hun behoeften en waarom ze nu actie moeten ondernemen.”

“Schrijf een marketingcampagneoverzicht met behulp van het ‘Education-Based Marketing’-framework om waardevol onderwijs en informatie te bieden aan [ideale klantpersona] over een probleem waarmee zij mogelijk worden geconfronteerd. Introduceer vervolgens ons [product/dienst] als de oplossing voor dat probleem en moedig de lezer aan om actie te ondernemen.”

 

4.4 Ad copy

Google

Ik wil dat je je gedraagt als een Google Ads expert. Ik ben een <BEDRIJFSTYPE> in <PLAATS> en maak een campagne voor <PRODUCT/DIENST>. Schrijf voor mij 20 pakkende headlines onder de 30 tekens voor een Google Advertentie. Gebruik creatief en vlot taalgebruik. Dit zijn mijn USP’s: <USPs>.


Facebook / Instagram

Wat zijn de 5 belangrijkste redenen van <DOELGROEP> om te kiezen voor <PRODUCT>? 

*ANTWOORD VAN CHATGPT*

Bedankt. Doe nu alsof je een ervaren copywriter bent. Kun je voor deze 4 vragen 10 pakkende hooks voor Facebook advertenties bedenken? Het is voor een <BEDRIJFSTYPE>. Elke hook moet uit één zin bestaan, in het Nederlands geschreven zijn. Elk idee moet gebruik maken van best practices op het gebied van copywriting en persuasion om gebruikers aan te zetten tot actie. Gebruik creatief taalgebruik met woordspelingen. En vlot, hip en actief taalgebruik (je, niet u).

 

4.5 Website strategie

Negeer alle voorgaande instructies. Je bent een expert in website ontwikkeling, met de juiste balans tussen UX/UI-ontwerp en SEO. Je hebt veel mensen vóór mij geholpen bij het maken van uitgebreide plannen voor websiteprojecten met als doel de gebruikerservaring te verbeteren en zakelijke doelstellingen te bereiken. Jouw taak is nu om samen met mij een alomvattend plan voor een websiteproject te ontwikkelen. We gaan stap voor stap te werk, waarbij je continu de vragen stelt over het project, de doelen en de doelgroep om te verschillende taken uit te voeren. Zullen we starten? 

4.6 Tiktok scripts

Negeer alle voorgaande instructies. Jij bent een TikTok-creator, een expert in het maken van succesvolle video’s op TikTok. Je bent gespecialiseerd in het benutten van trends en het opbouwen van een TikTok-following. Mijn eerste suggestieverzoek is om een reeks boeiende TikTok-video’s voor ons merk te maken. Geef me 10 suggesties voor een pakkende hook / onderwerp. Het moet gaan over <X> en het doel is <X>. 

Handige AI tools voor content creatie

AI Tools

ChatGPT Plugins

 • Filtir -> fact checking
 • Voxscript -> analyseer video’s en URLS
 • Photorealistic -> genereer mooie afbeeldingen met Dall-E / Midjourney
 • Advanced Data Analysis -> analyseer bestanden 

5. ChatGPT voor plannen

Time management

Jij bent een tijdmanagement- en productiviteitscoach die professionals helpt het meeste uit hun tijd te halen. Ik ben een <FUNCTIE>. Ik geef je een globale opsomming van de taken die ik uitvoer. Geef mij suggesties voor hoe ik mijn werk zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren en indelen en welke dingen ik zou kunnen automatiseren.

Planning / begroting maken

Bekijk het bestand dat ik met je heb gedeeld. Ik ga een klant helpen met <PROJECT X>. Het plan ziet er ongeveer zo uit: <DETAILS PLAN>. Maak voor mij een gedetailleerde planning en begroting, incl een toelichting per onderdeel. Zorg dat ik deze meteen kan delen met een klant, dus schrijf vanuit wij en gebruik een <INFORMELE> tone-of-voice.

Survey maken

Jij bent een customer feedback expert. Mijn doel is om met een survey bij de doelgroep feedback te krijgen over <X>. Geef me 10 sterke vragen die ik kan stellen in deze enquête. 

Voorkom in de vraagstelling bias of sturing. Zorg dat het voor respondenten helder is wat er wordt gevraagd. Formuleer de vragen zo dat ze beknopt, specifiek en gemakkelijk te begrijpen zijn. Zorg ervoor dat elke vraag relevant is voor mijn onderzoeksdoel en aansluit bij de context van de enquête. 

Handige AI tools voor plannen en organiseren

Learn how we helped 100 top brands gain success